Ordförande:
Rune Karlsson
Ullsala 2593
28197 Ballingslöv
0737453754
99rune@gmail.com

Sekreterare:
Per Torstensson
Kärråkra

Kassör:
StenÅke Nilsson
Rättelöv
Sten-ake.nilsson@hassleholm.mail.telia.com

Ledamöter:
Göran Holgersson
Rättelöv
Lars Pettersson
Rättelöv
Leif Magnusson
Näs

Suppleanter:
Joel Olsson
Ballingslöv
Leif Arvidsson
Rättelöv

Copyright © Almaåns övre fiskevårdsområdesförening