Vår sträcka av ån börjar vid Finjasjön och sträcker sig ner till Strömsfors och Brittedal. Gränsen går på norra sidan av ån vid gränsen mellan byarna Algustorp och Lien, i ovankanten av Brittedalsdammen. På södra sidan av ån vid gränsen av byarna Nääs och Aska stax nerströms Strömsfors, se karta. Pilarna visar fiskegränsen mellan Almaåns övre och mellersta fiskevårdsomåde.
Copyright © Almaåns övre fiskevårdsområdesförening