Almaåns övre fiskevårdsområdesförening hälsar er välkomna att fiska i Almaån övre delen, vår sträcka av ån börjar vid Finjasjön och sträcker sig ner till Strömsfors och Brittedal (se kartan). Övre delen är ganska grund och lättåtkomlig, nedre delen är mer varierad och delvis svårare att komma till att fiska ifrån land pga skog och snår mm. Den som fiskar måste visa hänsyn enligt allemansrätten till boende vid ån och tex inte betäda bebyggda tomter och inte gå på besådd åkermark. Den som har gällande fiskekort har rätt att sportfiska med spö, inte med någon annan fiske metod. Markägare som är medlemmar i föreningen har rätt att fiska kräftor och sätta ut redskap som tex mjärdar.

De vanligaste fiskarna att fiska efter i Almaån är abborre, gädda, mört och löja, men det finns även öring, lake, sutare, karp, färna, lax mm. Almaån är rikskänd för sitt färnafiske, det är endast i Helgeåns vattensystem som det finns färna i Skåne. Färnan är ganska svår överlistad och inte speciellt talrik och ingen matfisk därför uppskattar vi om du släpper tillbaks eventuellt fångade färnor. I ån finns flera skyddsvärda fiskarter nämligen grönling, sandkrypare och ål även färna och vildlekande lax har ett visst skyddsvärde. Allt ålfiske i ån är förbjudet enligt lag. Det finns flera skyddsvärda musselarter i ån särskilt tjockskalig målarmussla som är rödlistad, så ta inte upp eller rör vid musslorna i ån. Även i övrigt är alla skyldiga att visa hänsyn till djur och natur i och kring ån.

I Almaån i sin helhet finns två vattenkraftverk nämligen i Brittedal och Spånga bägge har laxtrappor.Det finns flera dämmen och kvarndammar i ån den översta vid Mölleröd reglerar Finjasjöns vattenstånd, längre ner i ån finns Algustorps mölla, Eka mölla och Laxbro mölla. Ett mindre antal havsöringar och laxar vandrar upp i Almaån varje år förbi alla hindren och leker i åsystemet. I ån men särskilt i tillflödena finns ett mindre bestånd av stationär öring, planer finns på att försöka få bort vandringshinder i tillflödena för att öka beståndet. Om du fångar något intressant i ån tex stor fisk eller ovanlig art så hör av dej till oss i styrelsen. God fiskelycka och en trevlig naturupplevelse önskar styrelsen er alla.

Köp fiskekort i Almaån

Nu också online

Dagskort:                 35 kr
Veckokort: 75 kr
Årskort: 200 kr

Fiska gratis du som är under 18 år!

Kontakta oss
Ställ fråger eller lämna förslag och idéer

Rune Karlsson ordförande:
  E-mail: 99rune@gmail.com
  Telefon: 0737453754

Copyright © Almaåns övre fiskevårdsområdesförening